Strona główna    >    Wyceny nieruchomości    >    Klient instytucjonalny

Wycena dla urzędów i kancelarii

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, których wykonaniem zajmują się licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi. Każde opracowanie wykonywane jest z należytą starannością, przy uwzględnieniu przepisów prawnych, obowiązujących standardów, oraz z zasadami etycznego wykonywania zawodu. Do każdego opracowania podchodzimy indywidualnie, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą wpływać na wartość wycenianej nieruchomości.

Wyceny mogą być sporządzane w celu:

  • Wyceny w postępowaniu sądowym, administracyjnym i ubezpieczeniowym,
  • Ustalenia odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi lub inne cele publiczne (w trybie specustawy drogowej oraz w trybie ustawy o reformie administracji publicznej),
  • Określenia opłaty adiacenckiej i opłaty lub renty planistycznej,
  • Aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  • Określenia wartości służebności gruntowych (przejazdu, przechodu, przesyłu) i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z gruntu,
  • Określenia ceny sprzedaży nieruchomości lub podziału majątku,

oraz innych celów szczególnych oraz celów w uzgodnieniu z zamawiającym wycenę.

Wykonujemy wyceny oraz prowadzimy
stałą współpracę w zakresie obsługi wycen dla:

Urzędów
miast i gmin
Urzędów skarbowych
Starostw
powiatowych
Syndyków
i komorników
Doradców finansowych
Kancelarii prawnych
Biur rachunkowych
Pośredników nieruchomości

Podejmiemy się wykonania pojedynczych wycen, jesteśmy również otwarci na wykonywanie wyceny w ramach stałej współpracy. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, w bezpośredniej rozmowie ustalimy potrzeby i koszty sporządzenia wyceny.

Każda sytuacja wymagająca wyceny jest inna, dlatego zawsze staramy się indywidualnie podchodzić do potrzeb naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, w bezpośredniej rozmowie ustalimy potrzeby i koszty sporządzenia wyceny.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy

11 + 15 =

Dane osobowe w formularzu w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Polityka prywatności