Strona główna    >    Opinie    >    Opinie biegłych sądowych

Opinie biegłych sądowych

Biegły sądowy to osoba powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia swojej opinii, będącej materiałem dowodowym, o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej. Sąd zasięga opinii u biegłych sądowych w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Z opinii biegłego sądowego korzystają głównie Sądy Cywilne, Sądy Karne, Komornicy jak również Prokuratury i Policja. W oparciu o przygotowane opinie biegłych sądowych podmioty państwowe, samorządowe i prywatne zawierają umowy gospodarcze.

W charakterze biegłych wykonujemy opinie z zakresu wyceny nieruchomości.
Sporządzamy opinie i wykonujemy wyceny:

  • Wyceny w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
  • Wyceny w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
  • Wyceny na zlecenia syndyków i komorników,
  • Na potrzeby ustalenia odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi lub inne cele publiczne,
  • W celu określenia opłaty adiacenckiej i opłaty lub renty planistycznej,
  • Aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  • Określenia wartości służebności gruntowych (przejazdu, przechodu, przesyłu) i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z gruntu,
  • Określenia ceny sprzedaży nieruchomości lub podziału majątku,

oraz innych celów szczególnych oraz celów w uzgodnieniu z zamawiającym wycenę.

Sporządzamy opinie, wykonujemy wyceny oraz prowadzimy stałą współpracę w zakresie obsługi wycen dla:

Sądów
Syndyków
Komorników
Kancelarii prawnych
Urzędów
miast i gmin
Starostw powiatowych
Biur rachunkowych
Doradców finansowych

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy

9 + 9 =

Dane osobowe w formularzu w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Polityka prywatności