Strona główna    >    Doradztwo    >    Audyt nieruchomości

Audyt nieruchomości

Nabycie nieruchomości lub udziałów/akcji spółki posiadającej nieruchomości wiąże się z koniecznością zbadania ich stanu faktycznego. Audyt nieruchomości, zwany czasami badaniem due diligence, ma na celu kompleksową ocenę wszystkich prawnych aspektów związanych z nabyciem i późniejszym korzystaniem z nieruchomości. Zadaniem audytu nieruchomości jest wyeliminowanie potencjalnych ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości oraz wskazanie kwestii, które powinien wziąć pod uwagę nabywca nieruchomości związanych z użytkowaniem nieruchomości w przyszłości.

W naszym zespole znajdują się rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi oraz adwokaci specjalizujący się w nieruchomościach. Dzięki połączeniu kompetencji jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółowy audyt nieruchomości zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym, określając:

  • wartość rynkową nieruchomości i/lub wartość na potrzeby konkretnych założeń biznesowych Klienta,
  • wartość rynkową nieruchomości i/lub wartość na potrzeby konkretnych założeń biznesowych Klienta,
  • stan prawny nieruchomości, w tym badanie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analizowanie dostępu do drogi publicznej,
  • ryzyka związane z daną nieruchomością (zapisy w księdze wieczystej, ostrzeżenia oraz wzmianki wyłączające rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych),
  • stan prawny obiektów znajdujących się na nieruchomości (czy budynki znajdujące się na nieruchomości zostały wybudowane i oddane do użytkowania zgodnie z prawem),
  • obciążenia ustanowione na nieruchomości (ograniczone prawa rzeczowe),
  • zapisy w umowach najmu lub dzierżawy dotyczących nieruchomości,
  • możliwość korzystania z nieruchomości w sposób zamierzony przez Klienta,

oraz dokonać wszelkich innych badań według potrzeb oraz oczekiwań Klienta.

Wyniki przeprowadzonego audytu przekazujemy Klientowi w formie raportu, do którego może zostać załączona analiza cen transakcyjnych nieruchomości podobnych i/lub operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyniki audytu nieruchomości dostarczają informacji finansowych oraz pomagają zidentyfikować ryzyka prawne, wspomagając Klienta w podjęciu decyzji dotyczącej zakupu nieruchomości.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy

4 + 12 =

Dane osobowe w formularzu w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Polityka prywatności