Strona główna    >    Dla dewelopera

Wyceny nieruchomości,
analizy, usługi prawne dla deweloperów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom deweloperów zbudowaliśmy multidyscyplinarny zespół, w którym znajdują się rzeczoznawcy majątkowi, adwokaci oraz marketingowcy specjalizujący się w nieruchomościach, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć dla deweloperów usługi analityczne, z zakresu wyceny nieruchomości, doradcze oraz prawne na każdym etapie realizacji inwestycji deweloperskiej.

Na etapie planowania/przygotowywania inwestycji

Analizy i wycena nieruchomości 

 • analizowanie konkurencji w otoczeniu planowanej inwestycji,
 • analizowanie cen jednostkowych transakcyjnych oraz ofertowych,
 • analizowanie preferencji nabywców na podstawie bazy systemu HouseResponder.pl,
 • analizowanie cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych na potrzeby negocjacji cenowych,
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycję,
 • określenie wartości deweloperskiej działki budowlanej,
 • wycena inwestycji deweloperskiej na potrzeby uzyskania finansowania.

Usługi prawne i doradcze

 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów sprzedaży (kupna) nieruchomości, w tym umów przedwstępnych,
 • analiza oraz wsparcie negocjacji dotyczących umów kredytowych oraz innych form finansowania; w tym zabezpieczeń prawnych,
 • pomoc prawna w postępowaniach związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji, w tym m.in. decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji przed rozpoczęciem procesu budowlanego, umożliwiającej pełne zabezpieczenie interesów inwestora w toku prowadzenia inwestycji;
 • opracowywanie umów deweloperskich i prospektów informacyjnych,
 • reprezentowanie przed organami władzy publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi w każdym postępowaniu dotyczącym planowania/przygotowania inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji

Usługi prawne i doradcze

 • opracowanie strategii i negocjowanie umów związanych z procesem budowlanym, tj. m.in. umów o: roboty budowlane, wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, czy umów z innymi usługodawcami;
 • doradztwo w procesach przygotowania i koordynowania inwestycji;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego i budowlanego;
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących sporów na etapie realizacji inwestycji;
 • reprezentowanie przed organami władzy publicznej, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi w każdym postępowaniu dotyczącym realizacji inwestycji.

Na etapie sprzedaży inwestycji

Usługi prawne i doradcze

 • monitorowanie procesu usuwania usterek, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zastępczego;
 • wspieranie inwestorów w realizowaniu ich uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji po oddaniu obiektu do użytkowania;
 • dochodzenie roszczeń powstałych przy wykonywaniu umów o roboty budowlane, w tym reprezentowanie w sądzie;
 • wspieranie w czynnościach związanych z przeniesieniem własności lokali i wydaniem lokali;
 • reprezentowanie w sporach z nabywcami lokali, wynikających z umów deweloperskich lub rękojmi za wady nieruchomości, w tym reprezentowanie w sądzie.

Wycena nieruchomości

Wyceny nieruchomości w całym okresie sprzedaży inwestycji dla klientów dewelopera zainteresowanych uzyskaniem kredytu hipotecznego

Wsparcie w marketingu inwestycji online

 • opieka nad inwestycją w systemie HouseResponder.pl
 • prowadzenie kampanii promujących inwestycję w sieciach Google, Facebook, LinkedIn.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy

3 + 13 =

Dane osobowe w formularzu w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Polityka prywatności