Strona główna    >    Wyceny nieruchomości    >    Klient biznesowy

Wycena dla Klienta biznesowego

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, których wykonaniem zajmują się licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi. Każde opracowanie wykonywane jest z należytą starannością, przy uwzględnieniu przepisów prawnych, obowiązujących standardów, oraz z zasadami etycznego wykonywania zawodu. Do każdego opracowania podchodzimy indywidualnie, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą wpływać na wartość wycenianej nieruchomości.

Wyceny mogą być sporządzane w celu:

 • Ustalenia ceny kupna lub sprzedaży nieruchomości,
 • Zabezpieczenia kredytu hipotecznego na nieruchomości,
 • Podziału majątku spółki lub wniesienia aportu do spółki,
 • Ubezpieczenia nieruchomości,
 • Ustalenia podstawy wymiaru podatku od nieruchomości,
 • Ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • Sporządzenia sprawozdań finansowych,
 • Określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności,
 • Likwidacji przedsiębiorstwa,
 • Ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu szkody powstałej w gruncie,
 • Ustalenia wartości poniesionych nakładów,

oraz innych celów szczególnych oraz celów w uzgodnieniu z zamawiającym wycenę.

Dla Klientów biznesowych świadczymy usługi
wyceny nieruchomości takich jak:

Inwestycje deweloperskie
Grunty inwestycyjne
Kamienice
Lokale użytkowe
Obiekty rozrywkowe
Hotele
Galerie handlowe
Biurowce
Hale produkcyjne
Hale magazynowe
Stacje paliw
Obiekty sportowe

Dokumenty wymagane do sporządzenia operatu szacunkowego.

W celu dokonania prawidłowej wyceny nieruchomości lub innych praw do nieruchomości, niezbędne jest udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu oryginałów aktualnych dokumentów lub ich kopii wraz z okazaniem oryginałów. Na podstawie wymienionych dokumentów następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości.

Każda sytuacja wymagająca wyceny jest inna, dlatego zawsze staramy się indywidualnie podchodzić do potrzeb naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, w bezpośredniej rozmowie ustalimy potrzeby i koszty sporządzenia wyceny.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy

9 + 13 =

Dane osobowe w formularzu w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Polityka prywatności