Strona główna    >    Oferta    >    Miejsce pozyskania

Miejsce pozyskania dokumentów

Dostarczenie przez Klienta dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości w dużym stopniu wpływa na skrócenie terminu wykonania operatu szacunkowego. Istnieje również możliwość aby wymienione dokumenty zostały pozyskane przez naszą firmę w ramach świadczenia usługi wyceny nieruchomości.

Poniżej znajdują się informacje odnośnie miejsc i sposobów pozyskania niezbędnych do wyceny dokumentów:

Odpis z księgi wieczystej

  • Odpisy z ksiąg wieczystych można otrzymać w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego,
  • Odpisy z ksiąg wieczystych można pobrać również przez internet:
    https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Wypis z rejestru gruntów

  • Dokumenty wydaje Urząd Miasta (Wydział Geodezji) lub Starostwo Powiatowe

Mapa ewidencyjna lub zasadnicza

  • Dokumenty wydaje Urząd Miasta (Wydział Geodezji) lub Starostwo Powiatowe

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

  • Dokumenty można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, decyzja o przydziale lokalu

  • Dokumenty można otrzymać w Spółdzielni Mieszkaniowej

Pozostałe dokumenty

  • Dokumenty takie jak akt notarialny, pozwolenie na budowę lub użytkowanie, decyzje administracyjne, pakiety techniczne, umowy, wykazy wydatków operacyjnych, itp. z reguły posiada właściciel lub inwestor
Każda sytuacja wymagająca wyceny jest inna, dlatego zawsze staramy się indywidualnie podchodzić do potrzeb naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą, w bezpośredniej rozmowie ustalimy potrzeby i koszty sporządzenia wyceny.