DMS WYCENY

Operaty szacunkowe mogą być wykonywane dla różnych celów, przy czym cel wyceny wpływa na wybór metody oraz techniki, w których dokonywane jest określanie wartości nieruchomości. O celu sporządzenia operatu szacunkowego decyduje zamawiający wycenę.

Wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych najczęściej sporządzane są dla celów:

 • ustalenia ceny kupna lub sprzedaży nieruchomości,
 • ustalenia wartości zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • ustalenia wysokości ubezpieczenia,
 • ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części,
 • aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn),
 • ustalenia wartości majątku do podziału,
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej,
 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej,
 • zniesienia współwłasności,
 • wprowadzenia majątku aportem do spółki,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • ustalenia wysokości służebności przesyłu,
 • ustalenia kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe,
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

oraz innych celów szczególnych oraz celów w uzgodnieniu z zamawiającym wycenę.