DMS WYCENY

Rzeczoznawcy majątkowi posiadają uprawnienia w zakresie sporządzania operatów szacunkowych oraz certyfikaty Związku Banków Polskich do wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz kursach.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a wszelkie informacje przekazywane przez klientów w trakcie dokonywania wycen stanowią dla nas tajemnicę zawodową. Naszym klientom zapewniamy pełną dyskrecję i poufność.

Rzeczoznawcy posiadają ubezpieczenia OC zawodowe rzeczoznawców majątkowych.