DMS WYCENY

Przynależymy

Nasi rzeczoznawcy posiadają uprawnienia nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju

www.miir.gov.pl

Nasze operaty szacunkowe akceptowane są przez działające na rynku polskim banki

www.zbp.pl

Przynależymy do Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

www.maz-srm.pl

Nasi rzeczoznawcy posiadają licencje finansowe nadane przez Ministra Finansów

www.knf.gov.pl


Współpracujemy

W przypadkach wycen nieruchomości wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, współpracujemy z wieloma specjalistami z innych dziedzin, m.in.: radcami prawnymi, pośrednikami nieruchomości, zarządcami nieruchomości, deweloperami, doradcami kredytowymi, analitykami rynku. Na co dzień współpracujemy również z kancelarią notarialną.


Analizujemy

Dzięki dostępowi do bardzo dużego zasobu bazy danych systemu HouseResponder, prowadzimy analizy rynku lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych, co pozwala nam określać jak w czasie zmieniają się preferencje nabywców na rynku, a tym samym prognozować, przyszłe zachowania cen rynkowych w danym segmencie rynku.