DMS WYCENY

Cena wykonania operatu szacunkowego nie zależy od wartości nieruchomości ale uzależniona jest od rodzaju wycenianej nieruchomości, celu sporządzanej wyceny oraz zakresu niezbędnych do wykonania czynności.

Ostateczny koszt sporządzanej wyceny związany jest z pracochłonnością, na którą ma wpływ wiele czynników, takich jak m.in:

  • kompletność dostarczonej dokumentacji
  • koszt uzyskania niezbędnych dokumentów
  • stopień skomplikowania wyceny
  • skomplikowanie sytuacji prawnej nieruchomości
  • dostępność informacji i danych rynkowych
  • inne koszty związane m.in. z opłatami skarbowymi, podatkami, etc.

Powyższe czynniki, jak również niezbędne nakłady pracy towarzyszące procesowi szacowania, w zależności od zastosowanego podejścia, metody i techniki, sprawiają, że nie istnieje jeden uniwersalny cennik rzeczoznawcy majątkowego, a ostateczny koszt sporządzenia operatu szacunkowego uwarunkowany jest ilością czasu niezbędnego do sporządzenia wyceny.

Mając na uwadze powyższe, ceny świadczonych usług ustalane są z każdym klientem indywidualnie, jednakże orientacyjny cennik dotyczący wycen typowych nieruchomości znajdą Państwo poniżej:

Wycena mieszkania:od 400 zł
Wycena domu jednorodzinnego:od 600 zł
Wycena domu w budowie:od 700 zł
Wycena lokalu użytkowego:od 700 zł
Wycena działki:od 500 zł
Wycena nieruchomości komercyjnych:cena ustalana indywidualnie

Ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

W przypadku wyceny kilku nieruchomości lub nieruchomości podobnych (np. kilka lokali w tym samym budynku, kilka sąsiadujących ze sobą działek) istnieje możliwość ustalenia niższej ceny za pojedynczą wycenę.

W każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji terminu oraz ceny wykonania operatu szacunkowego. Termin wykonania wyceny określany jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), a czas liczony jest od dnia dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty powinien dostarczyć zamawiający wycenę, istnieje jednak możliwość aby wymienione dokumenty zostały pozyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w ramach świadczenia usługi wyceny nieruchomości.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY